over-mgg

Modern Golf Greens is een jong bedrijf met als missie, middels hoogwaardige technologie, golfbanen verder te professionaliseren.

Modern Golf Greens kan uw greens met behulp van hoogwaardige Laser-apparatuur laten opmeten. Na deze metingen worden de afmetingen, hoogteverschillen met een nauwkeurigheid van 1 mm, slopes en fall lines van uw Greens in kaart gebracht.

waarom-mgg

U wilt:

  • uw concurrentiepositie verbeteren
  • tijdbesparingen vinden in de werkzaamheden van de golfbaanmedewerkers
  • een kwaliteitsverbetering van uw greens door slimme pin-positie bepaling
  • inzicht krijgen in de moeilijkheidsgraad van diverse pin-posities op een green
concept-mgg

Een Modern Green is een al aanwezige green die met behulp van hoogwaardige Laserapparatuur is gescand.

Het scannen resulteert in miljoenen datapunten. Met de scandata worden de afmetingen, hoogteverschillen met een nauwkeurigheid van 1 mm, slopes en fall lines van een green in kaart gebracht. Een aantal van die eigenschappen wordt in een “Greens Guide” vastgelegd.

voordelen-moderngreens
De Modern Greens kunnen beschikbaar komen voor elke directeur, exploitant en manager van een golffaciliteit.

De professionele uitstraling van de baan zal groter worden. Uw baan onderscheidt zich van concurrenten die geen Modern Greens hebben. De Greenkeepers worden middels Hole Location Software ondersteund in de keuze voor de dagelijkse pinposities. Hierbij wordt rekening gehouden met vele factoren.

strackaline-bannersmall

Door gebruik te maken van hoogwaardige landmeetapparatuur wordt het oppervlakte van een screen gescand.

Er worden miljoenen datapunten verzameld om de meest subtiele hoogteverschillen met een nauwkeurigheid van 1mm in kaart te brengen. De golfspelers kunnen dan voorgoed stoppen met plum bobbing en het gokwerk over de lijnen van een green uit hun spel bannen.